353

Naar aanleiding van de Bijzondere Algemene Leden Vergadering gehouden op 8 mei 2019 te Hillegom heeft de Vergadering unaniem besloten de actieve status van het modelvliegveld te Hillegom per direct te beëindigen.

Sportbeoefenaars welke gebruik blijven maken van genoemde locatie doen dit op persoonlijke titel en voor eigen verantwoording, rekening en risico.
V4 neemt expliciet afstand van het gebruik van de locatie en sluit iedere vorm van juridische aansprakelijkheid jegens V4 uit.

Leden worden middels bulletins op de hoogte gehouden omtrent de voortgang in de gesprekken met LVNL en overige instanties om ten einde een goedkeuring te verkrijgen voor een modelvliegveld.

m.vr.grt
Bestuur V4

 Aanmeldingsformulier V4

Ondergetekende wenst zich op te geven als lid van de Vereniging van Zweefvliegtuig modelbestuurders V4

 

LEES HIER DE VELDREGELS

  Ververs Captcha  
 

↑ Klik verzenden ↑